Groen licht voor windpark industrieterrein Moerdijk

Het windpark op Industrieterrein Moerdijk mag er definitief komen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in het hoger beroep van diverse partijen tegen de komst van ‘Windpark industrieterrein Moerdijk’ alle bezwaren afgewezen.

Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Daarmee is het bestemmingsplan ‘Windpark industrieterrein Moerdijk’ onherroepelijk, wat betekent dat Nuon kan gaan bouwen. Het plan voorziet in een windpark met zeven windturbines in het westelijk en zuidoostelijk deel van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk langs de Westelijke en Zuidelijke Randweg bij Moerdijk.