Zorg in Bravis ziekenhuis herverdeeld

De afgelopen drie jaar vond in het Bravis ziekenhuis een omvangrijke verschuiving van zorg plaats. Bij de fusie in 2015 tussen het toenmalig Franciscus ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis werd afgesproken dat de twee locaties een eigen profiel moesten krijgen. Locatie Bergen op Zoom richt zich voornamelijk op de acute en complexe behandelingen. Op locatie Roosendaal ligt de nadruk op de planbare en oncologische zorg.

De herverdeling is nodig om de kwaliteit van de zorg hoog en binnen de regio te houden. Alles onder één dak is het meest optimale plaatje volgens bestuurder Bianka Mennema. Dat is nu niet mogelijk. Het streven is om de patiënt zo weinig mogelijk te verplaatsen tussen beide locaties. Helemaal voorkomen is niet mogelijk. De locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal blijven allebei basiszorg bieden.  De twee locaties hebben elk een kliniek, een Spoedeisende Hulp, operatiekamers en een Intensive Care. Elk ingericht voor de benodigde zorg passend bij het locatieprofiel.

Richard Pal, voorzitter Vereniging Medische Staf benadrukt dat de zorg is verdeeld om het voor de patiënt beter te maken. Door de deskundigheid op één plek te bundelen, wordt de kwaliteit van zorg nog beter. De gevolgen voor de patiënt en naaste familie blijven volgens hem beperkt. Patiënten kunnen nog steeds op alle locaties terecht voor een bezoek aan de polikliniek. Ook dagopnames vinden op beide locaties plaats, maar de indicatie kan soms bepalen op welke locatie de patiënt geholpen kan worden. Dat geldt ook voor opnames in de kliniek. Het kan voorkomen dat een patiënt op een andere locatie dan voorheen wordt opgenomen of zich op de SEH van de andere locatie moet melden.