Bewoners Pianohof Etten-Leur vinden parkeervakken te smal

De bewoners van het Pianohof in Etten-Leur vinden de parkeervakken in hun straat te smal. Naar aanleiding van deze klachten heeft het APB een onderzoek ingesteld. De ombudsman van de raadsfractie heeft de parkeervakken bekeken. Hij concludeert dat twaalf van de dertien parkeervakken inderdaad te smal zijn.

Parkeervakken moeten minimaal 2,40 meter breed zijn. In het Pianohof zijn drie vakken 2,25 meter breed en negen vakken slechts 2,14 meter. Het APB schrijft het Etten-Leurse college dat de gevolgen hiervan ernstiger zijn dan men zou denken. Door de breedte van 2,14 meter is er volgens de fractie te weinig ruimte om in en uit te stappen en wordt het in- en uitrijden bemoeilijkt. Dit kan tot schade leiden. Het APB vraagt het college dan ook om een oplossing. De parkeervakken in het Pianohof liggen daar overigens al sinds 2013.