Raad van State zet licht op groen voor Tantes van Van Gogh in Zundert

De bouw van veertien appartementen en vijf woningen aan het Van Goghplein en De Markt in Zundert kan doorgaan. De Raad van State heeft woensdag het beroep van de Protestantse Gemeente van Zundert (PGZ) tegen het plan De Tantes van Van Gogh verworpen. 

Het project van DC Bouw & Ontwikkeling bestaat uit twee gebouwen met veertien appartementen aan het Van Goghplein en vijf appartementen aan de Markt. Daarnaast komt een voetgangersverbinding tussen de tuin van het Van Goghhuis en het Vincent van Goghplein dat gerenoveerd wordt. De PGZ vindt dat het plan de cultuurhistorische waarden aantast. Bovendien zou de ondergrondse parkeergarage de grondwaterstand verstoren, waar de monumentale bomen en de graven schade van zullen ondervinden. De Raad van State gaat niet mee in deze bezwaren en verklaart het beroep ongegrond.