Halderberge stimuleert festivalbezoekers Sfeerpop bewust om te gaan met afval

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 september vond het jaarlijkse festival Sfeerpop plaats aan de Veerkensweg in Oud Gastel. En waar gefeest wordt, is afval! Door afvaleilanden in te richten daagde de gemeente Halderberge alle bezoekers uit om al dansend aan het milieu te denken.

Terwijl festivalbezoekers met een biertje in de hand over de weide flaneerden, werden zij door middel van zogenoemde afvaleilanden gestimuleerd om hun afval te scheiden. Het initiatief was een pilot van de gemeente Halderberge. De afvaleilanden werden door afvalinzamelings-/reinigingsdienst Saver gefaciliteerd. Bij de uitgang en langs de looproutes werden afvalbakken geplaatst waardoor plastic bekers, etensresten, opblaasdieren, verpakkingen en sigarettenpeuken makkelijker weggegooid konden worden. Om afval in de omgeving van het festival te beperken, werden extra afvalbakken geplaatst bij de uitgang, de aanlooproutes op het terrein en route naar het terrein toe.  De afvaleilanden op Sfeerpop vormden een onderdeel van de communicatiecampagne ‘Samen aan de bak’, een initiatief van Saver in samenwerking met gemeenten Halderberge, Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Het doel van deze campagne is de hoeveelheid restafval omlaag te brengen van nu gemiddeld ca. 185 kg per inwoner per jaar naar ca. 100 kg per inwoner per jaar in 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *