Financiële toekomst Halderberge ziet er rooskleurig uit

De financiële situatie van de gemeente Halderberge ziet er de komende jaren rooskleurig uit. Dat blijkt uit de begroting voor 2019 en de meerjarenraming voor de periode 2020-2022. Het verwachte positieve resultaat stijgt van ruim 20.000 euro in 2019 tot een kleine 2 miljoen in 2022. Tegelijk wordt extra geld uitgetrokken voor veiligheid, openbare ruimte, economie en het versneld plegen van woningbouw. 

De lastendruk voor de inwoners stijgt in 2019 wel met 4 tot ruim 5,5 procent per huishouden. Dat komt onder andere door een hogere verbrandingsbelasting en een stijging van de tarieven van afvalverwerker SAVER. Donderdag 8 november vergadert de gemeenteraad over de begroting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *