24/7 crisiszorg voor Halderberge

Gepubliceerd: zaterdag 05 oktober 2019 20:55
Voor mensen die in nood verkeren in de gemeente Halderberge is er goed nieuws. Sinds kort heeft de gemeente een crisis-meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is.
Een belangrijk doel hiervoor was dat mensen van alle deelnemende gemeenten op een laagdrempelige manier hulp konden vragen als er iets aan de hand was. Dit kan gaan bij een melding van verwarde personen, maar ook bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Halderberge is een samenwerking aangegaan met 15 andere gemeenten in West-Brabant en elf organisaties. De medewerkers zijn ondergebracht bij Veilig Thuis in Breda. Wethouder Thomas Melisse laat weten dat hij dit zeer geruststellend vindt.