Achttien lintjes in Moerdijk

Gepubliceerd: maandag 26 april 2021 14:21
In de gemeente Moerdijk hebben zowel burgemeester Jac Klijs als loco-burgemeester Eef Schoneveld maandag een rondje langs de kernen gemaakt om zeventien inwoners hun Koninklijke Onderscheiding te bezorgen. De hoogste was voor Joke Priester-Plag, die Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd. Alle anderen gedecoreerden werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In één geval kreeg een echtpaar een onderscheiding, ook werden twee zussen bedeeld met een lintje. Bij het decoreren van een inwoonster van Zevenbergschen Hoek leverde Gert de Kok van Drimmelen assistentie.

De gedecoreerden:
Joke Priester-Plag, Zevenbergen

 • 1995-2010/2014-2018: Commissielid Lobberanentoernooi tennisvereniging De Lobbelaer
 • 1995-heden: Arbitragefunctionaris bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
 • 2002- 2016: Lid werkgroep Arbitrage van het district West-Brabant van de KNLTB
 • 2004-2020: Bestuurslid tennisvereniging De Lobbelaer

Cees Machielsen, Zevenbergen

 • 2000-heden: Secretaris werkgroep Vrienden van Tordinci en Vares, aanspreekpunt werkgroep Hartverwarmend Actief van de Immanuelparochie, Bartholomeuskerk. Grote inzet voor verschillende goede doelen waarvoor acties georganiseerd worden.
 • 2005-heden: Vrijwilliger bij het zangkoor Amicante van de Immanuelparochie (verrichten van hand- en spandiensten, vervoer instrumenten, fotograaf)

Corrie Machielsen-Van Aert, Zevenbergen

 • 2000-heden: Vrijwilliger voor de werkgroep Vrienden van Tordinci en Vares en Hartverwarmend Actief van de Immanuelparochie, Bartholomeuskerk. Grote inzet voor verschillende goede doelen waarvoor acties georganiseerd worden. Net als haar man zeer actief bij de organisatie van gebruikte goederenmarkten, boeken- en CD markten en de kerstmarkt.
 • 2005-heden: Vrijwilliger bij zangkoor Amicante van de Immanuelparochie (verzorgen van de PR, het verenigingsblad en de catering)

Ans van der Vorm-Derene, Fijnaart

 • 1981-heden: Vrijwilliger bij Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten (jurylid en telcommissie wedstrijden)
 • 1986- heden: Bestuurs- en commissiefuncties bij reddingsbrigade Het Volkerak
 • 1988- 2020: Jeugdinstructeur bij reddingsbrigade Het Volkerak.
 • 1993-heden: Vrijwilliger bij EHBO vereniging Willemstad (inzet als EHBO’er)

Claudia Derene, Fijnaart

 • 1984-heden: Bestuurs- en commissiefuncties bij reddingsbrigade Het Volkerak
 • 1985-2020: Jeugdinstructeur bij reddingsbrigade Het Volkerak
 • 1993-heden: Vrijwilliger bij EHBO vereniging Willemstad (inzet als EHBO’er)
 • 2004-heden: Vrijwilliger bij Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten (hand- en spandiensten, begeleider zomerkamp)

Nico Eichhorn, uit Willemstad
Actief bij voetbalvereniging Kogelvangers in de navolgende functies:

 • 1973-1989: Vrijwilliger voor het clubblad
 • 1973-2005: Jeugdtrainer en leider
 • 1974-1981: Vrijwilliger t.b.v. het innen van de contributie
 • 1985-1995: Grensrechter
 • 1998-2020: Vrijwilliger bij het onderhoud en het schoonmaken van de kleedkamers
 • 2007-2020: Vrijwilliger voor hand- en spandiensten bij de onderhoudsploeg (snoeiwerk)
 • 2009-2020: Toezichthouder bij jeugdwedstrijden

Lia Schol – Wevers, Willemstad

 • 1988-1992: Jeugdleider en scheidsrechter bij voetbalvereniging Kogelvangers
 • 1990-1995: Algemeen bestuurslid en vrijwilliger bij sportvereniging Malthastars.
 • 1995-heden: Voorzitter en vrijwilliger bij sportvereniging Malthastars
 • 2012-2018: Algemeen bestuurslid en penningmeester van Bridgeclub Willemstad
 • 2012-2016: (Hulp)instructeur bij sportvereniging Malthastars
 • 2016-2018: Penningmeester Heemkundekring De Willemstad
 • 2016-heden: Inval instructeur bij sportvereniging Malthastars

Jan Willeboordse, Klundert

 • 1974-2011: Scriba Gereformeerde Kerk Klundert
 • 1980-2019: Vrijwilliger bij korfbalvereniging DSO (clubblad, schooltoernooi en hand- en spandiensten)
 • 1984-heden: Organist Gereformeerde Kerk Klundert
 • 1990-1995: Scriba Classis Klundert Gereformeerde Kerk Klundert
 • 1993-2007: Voorzitter en secretaris vereniging ‘Vrienden van Jaworze’ (betreft vriendschapsband Klundert – Jaworze).
 • 1995- heden: Lid redactie kerkelijk maandblad De Band
 • 2010-2019: Muzikaal begeleider diverse koren zoals De Cantorij en Vocal Ensemble
 • 2017: Scriba werkgroep fusie onderzoek Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Klundert

John Schuurmans, Klundert

 • 1975-1998/2012-heden: Vrijwilliger bij ‘Klundert op een Kluitje’ (voorheen Braderie Klundert en Winkeliers en Verenigingen Manifestatie – WiVeMa - ; organisatie van braderie)
 • 1992-2005: Vrijwilliger bij de Raad van Wijze Mannen (organisatie van carnavalsactiviteiten)
 • 1994-1995: Bestuurslid bij ‘Klundert 50 jaar vrij – Bevrijdingscomité
 • 1995-heden: Bestuurslid Klunderts Ondernemers Kontakt (organisatie van Sinterklaasintocht). Daarnaast is de heer Schuurmans al 45 jaar verbonden aan diverse evenementen en activiteiten in Klundert.

Jan Eestermans, Zevenbergen

 • 1998-2001: Voorzitter van voetbalvereniging TPO Moerdijk (tot 2007 ook verzorger)
 • 2005-2009: Trainer lagere elftallen TPO Moerdijk
 • 2006-2018: Vrijwilliger bij o.a. jaarlijkse wielerronde Omloop Moerdijk, Oldtimerdagen Moerdijk en Heemkundekring Moerdijk. Initiatiefnemer reparatie uurwerk kerktoren Moerdijk en van plaatsing speeltoestellen voor mensen met een beperking in de speeltuin van het Dorpshart Moerdijk
 • 2010-2012: Lid van de Raad van Elf CV De Spieringkruiers Moerdijk (organisatie carnaval)
 • 2012-2015: Bestuurslid Dorpsraad Hart van Moerdijk
 • 2013-2017: Organisator middag voor jeugdraden carnavalsverenigingen Westhoek West-Brabant
 • 2013-2018: Prins Carnaval CV De Spieringkruiers Moerdijk (organisatie carnaval)
 • 2014-2020: Organisator sauwelbijeenkomsten CV De Spieringkruiers en verenigingen in de regio. Belangeloos optreden voor goede doelen en oudere mensen.
 • 2015-2020: Lid Dorpstafel Moerdijk, werkgroep Ontwikkeling RK Kerk en Welkomstcomité nieuwe inwoners.
 • 2015-heden: Scheidsrechter bij TPO
 • 2015-heden: Organisator van het jaarlijkse Jan van Gilstoernooi, sinds 2016 organisator van de jaarlijkse wedstrijd Return of the legends, beide bij voetbalvereniging TPO, medeorganisator 75 jarig jubileum TPO in 2021

Jos Schalk, Moerdijk

 • 1992-2000: Jeugdtrainer en leider voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 1993-2015: Scheidsrechter TPO Moerdijk
 • 1994-1999: Lid activiteitencomité voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 1994-2000: Jeugdcoördinator TPO
 • 1998-2010: Raadslid, adjudant en hoffotograaf carnavalsvereniging De Spieringkruiers Moerdijk
 • 2003-2005: Interim voorzitter voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 2009-2018: Inschrijfcoördinator Wielerronde Omloop van Moerdijk
 • 2010-2013: Trainer Voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 2013-2016: Bestuurslid Kerstmarkt Moerdijk dorp
 • 2014-heden: Lid Dorpstafel Moerdijk
 • 2015-heden: Vrijwilliger bij organisatie jaarlijkse Jan van Gilstoernooi voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 2015-heden: Bestuurslid en vrijwilliger buurtpreventieteam Moerdijk dorp
 • 2015-heden: Bestuurslid en vrijwilliger Stichting Nostalgisch Moerdijk (organisatie oldtimer festival)

Jopie Vermeulen-Leest, Zevenbergschen Hoek (versierselen uitgereikt door de burgemeester van Drimmelen)

 • 2005-2011: Oprichter, bestuurslid en vrijwilliger van Stichting De Lisdodde. Het betreft het realiseren en laten functioneren van een woonvoorziening voor mensen met een beperking in Lage Zwaluwe. Uiteindelijk is de woonvoorziening in 2011 in gebruik genomen. Actief als vrijwilliger bij het organiseren van uitstapjes voor de bewoners.
 • 2012-heden: Bestuurslid vrijwilligerstaken Stichting De Lisdodde en actief vrijwilliger
 • 2015-heden: Mantelzorger

Gerard Dielemans, Zevenbergen

 • 1974-heden: Actief bij voetbalvereniging Virtus in de navolgende functies: jeugdbestuurslid, trainer C1 en B1 selectie, van diverse jeugdteams en van de jongste jeugd; trainer van de B selectie; (assistent) trainer en begeleider van de Dames; opstarter en coördinator van de oud papier ploeg; deelnemer en assistent coördinator van de ‘maandagochtend’ ploeg (betreft schoonmaken kantine en kleedkamers en groenonderhoud); verkoper van loten bij thuiswedstrijden van het eerste team; coördinator bouwactiviteiten en onderhoud betreffende de renovatie van de kleedkamers en kantine.
 • 2015-heden: Chauffeur van de buurtbus Etten-Leur
 • 2017-heden: Bestuurslid biljartvereniging De Fotsers

Wim Luijten, Zevenbergen

 • 1989-heden: Vrijwilliger bij Harmonie Oranjevaan. Actief als klusjesman, inzet bij reparaties en onderhoud instrumenten, voorbereiden van projecten en uitvoeringen, organiseren en uitvoeren van oliebollenacties.
 • 1991-heden: Algemeen bestuurslid en voorzitter Harmonie Oranjevaan.
 • 1998-heden: Bestuurslid, muzikaal begeleider en 2e dirigent van het Westhoeks Mannenkoor
 • 2016-heden: Bestuurslid en vrijwilliger Stichting Fijnaart Muzikaal (organisatie van muzieklessen voor alle groep 6 leerlingen van de drie basisscholen in Fijnaart)

Theo Schouwenaars, Langeweg

 • 1990-2005: Bestuurslid parochie van het H. Hart van Jezus te Langeweg
 • 1990-2014: Vrijwilliger en kartrekker van wijkvereniging Langeweg; actief betrokken bij lokale groene of landschappelijke dorpsontwikkelingen.
 • 2005-2012: Bestuurslid en vrijwilliger parochiekerncommissie Langeweg van de Immanuelparochie
 • 2012- heden: Vrijwilliger Klankbordgroep Langeweg van de Immanuelparochie
 • 2014-heden: Bestuurslid Wijkvereniging Langeweg
 • 2016- heden: Vrijwilliger Krachtig Buiten (betrokken bij projecten om kinderen dichter bij de natuur te brengen.
 • 2017-heden: Vrijwilliger en gastdocent bij IVN Vogel- en natuurbescherming Etten-Leur
 • 2018-heden: Chauffeur Buurtbus Zevenbergen, Etten-Leur en Zundert
 • 2018-heden:Bestuurslid en vrijwilliger bij ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. (betrokken bij projecten op het gebied van agrarisch en particulier natuurbeheer)

Rob Lormann, Zevenbergschen Hoek

 • 1980-2020: Bestuurslid en vrijwilliger bij tennisvereniging Het Bossche Lijntje (medeoprichter, bestuurslid, voorzitter; lid van open toernooi commissie, activiteitencommissie, organisatie 45+ toernooi, lid PR-commissie en lid commissie jeugdtoernooi).
 • 2002-2020: Bestuurslid Stichting Gemeenschapshuis De Zevensprong in Zevenbergschen Hoek
 • 2005-2019: Organisator Moerdijkse Tennis Kampioenschappen
 • 2006-2020: Vrijwilliger Stichting Cultuur Moerdijk (organisatie Kunst- en Cultuurroute)

Bep Mouwen-Janssen, Zevenbergschen Hoek

 • 1980-heden: EHBO vrijwilliger bij EHBO vereniging Zevenbergschen Hoek, EHBO vereniging Langeweg (actief als vrijwilliger bij talloze evenementen, organisatie jeugd EHBO lessen en examens)
 • 2000-heden: Collectant Centraal Comité Zevenbergschen Hoek
 • 2005-heden: EHBO vrijwilliger en algemeen vrijwilliger bij Stichting Zomerkarnaval Zevenbergschen Hoek
 • 2007-heden: Toezichthouder bij Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek

Annie Leijs – Melisse, Zevenbergschen Hoek

 • 1958-heden: Vrijwilliger bij de Bedevaart naar St. Gerardus
 • 1960-2010: Vrijwilliger Rode Kruis (collecte, oefenavonden, helper bij bloeddonoravonden, helper op de Henri Dunant boot, secretaresse afdeling Zevenbergen)
 • 1993-heden: Voorzitter RK gemengd koor Cecilia
 • 2006-heden: Bestuurslid KBO afdeling Zevenbergschen Hoek
 • 2010-2019: Vrijwilliger Meer Moerdijk (contactpersoon volksdansen en aanspreekpunt senioren activiteiten in Zevenbergschen Hoek)

Gerelateerd nieuws
Mauritshuis in Willemstad als stralend middelpunt
Mauritshuis in Willemstad als stralend middelpunt
donderdag 22 juli 2021 18:54
Het stralende middelpunt in Willemstad was donderdag niet een van de tientallen genodigden, maar het eeuwenoude Mauritshuis. Het leek bijna alsof de gasten -die keurig in verschillende bubbels werd...
Onderzoek: industrie leidt niet tot grote zorg over gezondheid
Onderzoek: industrie leidt niet tot grote zorg over gezondheid
donderdag 08 juli 2021 10:24
Wel over de hele linie meer kans op luchtwegklachten, niet meer ernstige ziekten (longkanker, leukemie, COPD, diabetes) dan in vergelijkbare gebieden. Dat zijn de voornaamste bevindingen na een groot...
44 appartmenten in voormalig Suikerentrepot Standdaarbuiten
44 appartmenten in voormalig Suikerentrepot Standdaarbuiten
dinsdag 06 juli 2021 18:21
In het voormalig suikerentrepot in Standdaarbuiten worden 44 appartementen gebouwd. Volgens wethouder Désirée Brummans van de gemeente Moerdijk zou de bouw van de appartementen al in het najaar van...
Nieuw asfalt op wegen Moerdijk
Nieuw asfalt op wegen Moerdijk
dinsdag 06 juli 2021 17:39
Op verschillende plekken worden sinds maandag asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op wegen in de gemeente Moerdijk. De werkzaamheden zijn begin augustus klaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd doo...
Incidentele meevallers zorgen voor positief saldo 2020
Incidentele meevallers zorgen voor positief saldo 2020
zaterdag 26 juni 2021 19:19
De gemeente Moerdijk heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief saldo van 5.612.000 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening dat het college van B en W heeft aangeboden aan de gem...
Moerdijk denkt aan zwemverbod haven Zevenbergen
Moerdijk denkt aan zwemverbod haven Zevenbergen
dinsdag 22 juni 2021 13:50
Het water terug in het centrum van Zevenbergen, dat is sinds eind 2020 een feit. Al snel een hond in het water en een paar weken terug nog een 74-jarige man. Maar voor deze ongelukkige omstandigheden...
Nieuwe vestiging DSV op Logistiek Park Moerdijk
Nieuwe vestiging DSV op Logistiek Park Moerdijk
woensdag 16 juni 2021 16:40
DSV Solution NV gaat een nieuwe vestiging openen op het nieuwe Logistiek Park Moerdijk. DSV is daarmee het eerste bedrijf dat zich gaat vestigen op het nieuwe logistiek park dat 200 hectare groot wor...
Gemeente Moerdijk start proef om verkeersoverlast Noordlangeweg aan te pakken
Gemeente Moerdijk start proef om verkeersoverlast Noordlangeweg aan te pakken
woensdag 16 juni 2021 13:46
Het verkeer op de Noordlangeweg in Willemstad zorgt al jaren voor verkeers- en geluidoverlast. De gemeente Moerdijk gaat starten met een proef om de overlast te verminderen. Op de Noordlangeweg worde...
Politie zoekt getuigen ernstig ongeval Willemstad
Politie zoekt getuigen ernstig ongeval Willemstad
donderdag 10 juni 2021 18:32
Maandagmiddag vond er op de Noordlangeweg in Willemstad een aanrijding plaats tussen een tractor, bestuurd door een 83-jarige man uit Willemstad en een 60-jarige fietsster uit Kapellen (België). Daa...
Aart-Jan Moerkerke geïnstalleerd als burgemeester Moerdijk
Aart-Jan Moerkerke geïnstalleerd als burgemeester Moerdijk
maandag 07 juni 2021 19:25
Aart-Jan Moerkerke is maandagavond in aanwezigheid van Commissaris van de Koning Ina Adema geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Moerdijk. Hij werd welkom geheten door de vice-voorzitter van de ...
‘Mooi plan’ voor woningbouw langs Roode Vaart
‘Mooi plan’ voor woningbouw langs Roode Vaart
woensdag 02 juni 2021 15:32
Woningbouw langs de Roode Vaart en de Mark in Zevenbergen komt op stoom. Het project Oevers Roode Vaart krijgt een vervolg aan de kop van het watertje. Ontwikkelaar Zeeman Vastgoed wil er bijna honde...
Nieuwe burgemeester Moerdijk Aart-Jan Moerkerke in gesprek bij Toine
Nieuwe burgemeester Moerdijk Aart-Jan Moerkerke in gesprek bij Toine
donderdag 20 mei 2021 08:34
Begin juni wordt Aart-Jan Moerkerke geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de Gemeente Moerdijk. Toine Rongen vroeg hem de hemd van het lijf in de talkshow van Ons West Brabant: 'Bij Toine'.
Meer Moerdijk