Achttien lintjes in Moerdijk

Gepubliceerd: maandag 26 april 2021 14:21
In de gemeente Moerdijk hebben zowel burgemeester Jac Klijs als loco-burgemeester Eef Schoneveld maandag een rondje langs de kernen gemaakt om zeventien inwoners hun Koninklijke Onderscheiding te bezorgen. De hoogste was voor Joke Priester-Plag, die Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd. Alle anderen gedecoreerden werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In één geval kreeg een echtpaar een onderscheiding, ook werden twee zussen bedeeld met een lintje. Bij het decoreren van een inwoonster van Zevenbergschen Hoek leverde Gert de Kok van Drimmelen assistentie.

De gedecoreerden:
Joke Priester-Plag, Zevenbergen

 • 1995-2010/2014-2018: Commissielid Lobberanentoernooi tennisvereniging De Lobbelaer
 • 1995-heden: Arbitragefunctionaris bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
 • 2002- 2016: Lid werkgroep Arbitrage van het district West-Brabant van de KNLTB
 • 2004-2020: Bestuurslid tennisvereniging De Lobbelaer

Cees Machielsen, Zevenbergen

 • 2000-heden: Secretaris werkgroep Vrienden van Tordinci en Vares, aanspreekpunt werkgroep Hartverwarmend Actief van de Immanuelparochie, Bartholomeuskerk. Grote inzet voor verschillende goede doelen waarvoor acties georganiseerd worden.
 • 2005-heden: Vrijwilliger bij het zangkoor Amicante van de Immanuelparochie (verrichten van hand- en spandiensten, vervoer instrumenten, fotograaf)

Corrie Machielsen-Van Aert, Zevenbergen

 • 2000-heden: Vrijwilliger voor de werkgroep Vrienden van Tordinci en Vares en Hartverwarmend Actief van de Immanuelparochie, Bartholomeuskerk. Grote inzet voor verschillende goede doelen waarvoor acties georganiseerd worden. Net als haar man zeer actief bij de organisatie van gebruikte goederenmarkten, boeken- en CD markten en de kerstmarkt.
 • 2005-heden: Vrijwilliger bij zangkoor Amicante van de Immanuelparochie (verzorgen van de PR, het verenigingsblad en de catering)

Ans van der Vorm-Derene, Fijnaart

 • 1981-heden: Vrijwilliger bij Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten (jurylid en telcommissie wedstrijden)
 • 1986- heden: Bestuurs- en commissiefuncties bij reddingsbrigade Het Volkerak
 • 1988- 2020: Jeugdinstructeur bij reddingsbrigade Het Volkerak.
 • 1993-heden: Vrijwilliger bij EHBO vereniging Willemstad (inzet als EHBO’er)

Claudia Derene, Fijnaart

 • 1984-heden: Bestuurs- en commissiefuncties bij reddingsbrigade Het Volkerak
 • 1985-2020: Jeugdinstructeur bij reddingsbrigade Het Volkerak
 • 1993-heden: Vrijwilliger bij EHBO vereniging Willemstad (inzet als EHBO’er)
 • 2004-heden: Vrijwilliger bij Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten (hand- en spandiensten, begeleider zomerkamp)

Nico Eichhorn, uit Willemstad
Actief bij voetbalvereniging Kogelvangers in de navolgende functies:

 • 1973-1989: Vrijwilliger voor het clubblad
 • 1973-2005: Jeugdtrainer en leider
 • 1974-1981: Vrijwilliger t.b.v. het innen van de contributie
 • 1985-1995: Grensrechter
 • 1998-2020: Vrijwilliger bij het onderhoud en het schoonmaken van de kleedkamers
 • 2007-2020: Vrijwilliger voor hand- en spandiensten bij de onderhoudsploeg (snoeiwerk)
 • 2009-2020: Toezichthouder bij jeugdwedstrijden

Lia Schol – Wevers, Willemstad

 • 1988-1992: Jeugdleider en scheidsrechter bij voetbalvereniging Kogelvangers
 • 1990-1995: Algemeen bestuurslid en vrijwilliger bij sportvereniging Malthastars.
 • 1995-heden: Voorzitter en vrijwilliger bij sportvereniging Malthastars
 • 2012-2018: Algemeen bestuurslid en penningmeester van Bridgeclub Willemstad
 • 2012-2016: (Hulp)instructeur bij sportvereniging Malthastars
 • 2016-2018: Penningmeester Heemkundekring De Willemstad
 • 2016-heden: Inval instructeur bij sportvereniging Malthastars

Jan Willeboordse, Klundert

 • 1974-2011: Scriba Gereformeerde Kerk Klundert
 • 1980-2019: Vrijwilliger bij korfbalvereniging DSO (clubblad, schooltoernooi en hand- en spandiensten)
 • 1984-heden: Organist Gereformeerde Kerk Klundert
 • 1990-1995: Scriba Classis Klundert Gereformeerde Kerk Klundert
 • 1993-2007: Voorzitter en secretaris vereniging ‘Vrienden van Jaworze’ (betreft vriendschapsband Klundert – Jaworze).
 • 1995- heden: Lid redactie kerkelijk maandblad De Band
 • 2010-2019: Muzikaal begeleider diverse koren zoals De Cantorij en Vocal Ensemble
 • 2017: Scriba werkgroep fusie onderzoek Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Klundert

John Schuurmans, Klundert

 • 1975-1998/2012-heden: Vrijwilliger bij ‘Klundert op een Kluitje’ (voorheen Braderie Klundert en Winkeliers en Verenigingen Manifestatie – WiVeMa - ; organisatie van braderie)
 • 1992-2005: Vrijwilliger bij de Raad van Wijze Mannen (organisatie van carnavalsactiviteiten)
 • 1994-1995: Bestuurslid bij ‘Klundert 50 jaar vrij – Bevrijdingscomité
 • 1995-heden: Bestuurslid Klunderts Ondernemers Kontakt (organisatie van Sinterklaasintocht). Daarnaast is de heer Schuurmans al 45 jaar verbonden aan diverse evenementen en activiteiten in Klundert.

Jan Eestermans, Zevenbergen

 • 1998-2001: Voorzitter van voetbalvereniging TPO Moerdijk (tot 2007 ook verzorger)
 • 2005-2009: Trainer lagere elftallen TPO Moerdijk
 • 2006-2018: Vrijwilliger bij o.a. jaarlijkse wielerronde Omloop Moerdijk, Oldtimerdagen Moerdijk en Heemkundekring Moerdijk. Initiatiefnemer reparatie uurwerk kerktoren Moerdijk en van plaatsing speeltoestellen voor mensen met een beperking in de speeltuin van het Dorpshart Moerdijk
 • 2010-2012: Lid van de Raad van Elf CV De Spieringkruiers Moerdijk (organisatie carnaval)
 • 2012-2015: Bestuurslid Dorpsraad Hart van Moerdijk
 • 2013-2017: Organisator middag voor jeugdraden carnavalsverenigingen Westhoek West-Brabant
 • 2013-2018: Prins Carnaval CV De Spieringkruiers Moerdijk (organisatie carnaval)
 • 2014-2020: Organisator sauwelbijeenkomsten CV De Spieringkruiers en verenigingen in de regio. Belangeloos optreden voor goede doelen en oudere mensen.
 • 2015-2020: Lid Dorpstafel Moerdijk, werkgroep Ontwikkeling RK Kerk en Welkomstcomité nieuwe inwoners.
 • 2015-heden: Scheidsrechter bij TPO
 • 2015-heden: Organisator van het jaarlijkse Jan van Gilstoernooi, sinds 2016 organisator van de jaarlijkse wedstrijd Return of the legends, beide bij voetbalvereniging TPO, medeorganisator 75 jarig jubileum TPO in 2021

Jos Schalk, Moerdijk

 • 1992-2000: Jeugdtrainer en leider voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 1993-2015: Scheidsrechter TPO Moerdijk
 • 1994-1999: Lid activiteitencomité voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 1994-2000: Jeugdcoördinator TPO
 • 1998-2010: Raadslid, adjudant en hoffotograaf carnavalsvereniging De Spieringkruiers Moerdijk
 • 2003-2005: Interim voorzitter voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 2009-2018: Inschrijfcoördinator Wielerronde Omloop van Moerdijk
 • 2010-2013: Trainer Voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 2013-2016: Bestuurslid Kerstmarkt Moerdijk dorp
 • 2014-heden: Lid Dorpstafel Moerdijk
 • 2015-heden: Vrijwilliger bij organisatie jaarlijkse Jan van Gilstoernooi voetbalvereniging TPO Moerdijk
 • 2015-heden: Bestuurslid en vrijwilliger buurtpreventieteam Moerdijk dorp
 • 2015-heden: Bestuurslid en vrijwilliger Stichting Nostalgisch Moerdijk (organisatie oldtimer festival)

Jopie Vermeulen-Leest, Zevenbergschen Hoek (versierselen uitgereikt door de burgemeester van Drimmelen)

 • 2005-2011: Oprichter, bestuurslid en vrijwilliger van Stichting De Lisdodde. Het betreft het realiseren en laten functioneren van een woonvoorziening voor mensen met een beperking in Lage Zwaluwe. Uiteindelijk is de woonvoorziening in 2011 in gebruik genomen. Actief als vrijwilliger bij het organiseren van uitstapjes voor de bewoners.
 • 2012-heden: Bestuurslid vrijwilligerstaken Stichting De Lisdodde en actief vrijwilliger
 • 2015-heden: Mantelzorger

Gerard Dielemans, Zevenbergen

 • 1974-heden: Actief bij voetbalvereniging Virtus in de navolgende functies: jeugdbestuurslid, trainer C1 en B1 selectie, van diverse jeugdteams en van de jongste jeugd; trainer van de B selectie; (assistent) trainer en begeleider van de Dames; opstarter en coördinator van de oud papier ploeg; deelnemer en assistent coördinator van de ‘maandagochtend’ ploeg (betreft schoonmaken kantine en kleedkamers en groenonderhoud); verkoper van loten bij thuiswedstrijden van het eerste team; coördinator bouwactiviteiten en onderhoud betreffende de renovatie van de kleedkamers en kantine.
 • 2015-heden: Chauffeur van de buurtbus Etten-Leur
 • 2017-heden: Bestuurslid biljartvereniging De Fotsers

Wim Luijten, Zevenbergen

 • 1989-heden: Vrijwilliger bij Harmonie Oranjevaan. Actief als klusjesman, inzet bij reparaties en onderhoud instrumenten, voorbereiden van projecten en uitvoeringen, organiseren en uitvoeren van oliebollenacties.
 • 1991-heden: Algemeen bestuurslid en voorzitter Harmonie Oranjevaan.
 • 1998-heden: Bestuurslid, muzikaal begeleider en 2e dirigent van het Westhoeks Mannenkoor
 • 2016-heden: Bestuurslid en vrijwilliger Stichting Fijnaart Muzikaal (organisatie van muzieklessen voor alle groep 6 leerlingen van de drie basisscholen in Fijnaart)

Theo Schouwenaars, Langeweg

 • 1990-2005: Bestuurslid parochie van het H. Hart van Jezus te Langeweg
 • 1990-2014: Vrijwilliger en kartrekker van wijkvereniging Langeweg; actief betrokken bij lokale groene of landschappelijke dorpsontwikkelingen.
 • 2005-2012: Bestuurslid en vrijwilliger parochiekerncommissie Langeweg van de Immanuelparochie
 • 2012- heden: Vrijwilliger Klankbordgroep Langeweg van de Immanuelparochie
 • 2014-heden: Bestuurslid Wijkvereniging Langeweg
 • 2016- heden: Vrijwilliger Krachtig Buiten (betrokken bij projecten om kinderen dichter bij de natuur te brengen.
 • 2017-heden: Vrijwilliger en gastdocent bij IVN Vogel- en natuurbescherming Etten-Leur
 • 2018-heden: Chauffeur Buurtbus Zevenbergen, Etten-Leur en Zundert
 • 2018-heden:Bestuurslid en vrijwilliger bij ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. (betrokken bij projecten op het gebied van agrarisch en particulier natuurbeheer)

Rob Lormann, Zevenbergschen Hoek

 • 1980-2020: Bestuurslid en vrijwilliger bij tennisvereniging Het Bossche Lijntje (medeoprichter, bestuurslid, voorzitter; lid van open toernooi commissie, activiteitencommissie, organisatie 45+ toernooi, lid PR-commissie en lid commissie jeugdtoernooi).
 • 2002-2020: Bestuurslid Stichting Gemeenschapshuis De Zevensprong in Zevenbergschen Hoek
 • 2005-2019: Organisator Moerdijkse Tennis Kampioenschappen
 • 2006-2020: Vrijwilliger Stichting Cultuur Moerdijk (organisatie Kunst- en Cultuurroute)

Bep Mouwen-Janssen, Zevenbergschen Hoek

 • 1980-heden: EHBO vrijwilliger bij EHBO vereniging Zevenbergschen Hoek, EHBO vereniging Langeweg (actief als vrijwilliger bij talloze evenementen, organisatie jeugd EHBO lessen en examens)
 • 2000-heden: Collectant Centraal Comité Zevenbergschen Hoek
 • 2005-heden: EHBO vrijwilliger en algemeen vrijwilliger bij Stichting Zomerkarnaval Zevenbergschen Hoek
 • 2007-heden: Toezichthouder bij Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek

Annie Leijs – Melisse, Zevenbergschen Hoek

 • 1958-heden: Vrijwilliger bij de Bedevaart naar St. Gerardus
 • 1960-2010: Vrijwilliger Rode Kruis (collecte, oefenavonden, helper bij bloeddonoravonden, helper op de Henri Dunant boot, secretaresse afdeling Zevenbergen)
 • 1993-heden: Voorzitter RK gemengd koor Cecilia
 • 2006-heden: Bestuurslid KBO afdeling Zevenbergschen Hoek
 • 2010-2019: Vrijwilliger Meer Moerdijk (contactpersoon volksdansen en aanspreekpunt senioren activiteiten in Zevenbergschen Hoek)

Gerelateerd nieuws
Meedenken gevraagd over aardgasvrij Moerdijk
Meedenken gevraagd over aardgasvrij Moerdijk
maandag 10 mei 2021 13:45
Moerdijk werkt aan een Transitieplan Warmte. Dat moet een bijdrage leveren om uiterlijk in 2050 van het aardgas af te zijn.Inwoners kunnen laten weten hoe zij denken over (vervolg)stappen die uiteind...
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert staan stil bij de oorlogsslachtoffers
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert staan stil bij de oorlogsslachtoffers
woensdag 05 mei 2021 11:12
Gisteren was het 4 mei: Ook in de gemeenten Etten-Leur Halderberge, Moerdijk en Zundert stonden we 2 minuten stil bij de oorlogsslachtoffers.
Vliegende start voor coronavaccinatie op Breda International Airport in Bosschenhoofd
Vliegende start voor coronavaccinatie op Breda International Airport in Bosschenhoofd
maandag 03 mei 2021 21:18
Maandagmorgen 3 mei is het startsein gegeven voor de coronavaccinatie door GGD West-Brabant op Breda International Airport (Vliegbasis Seppe) in Bosschenhoofd. Directeur Jan Voeten van het vliegveld ...
Moerdijk voorziet nu geen grote ombuigingen
Moerdijk voorziet nu geen grote ombuigingen
maandag 03 mei 2021 13:45
Geen grote ombuigingen maar een stabiel financieel beeld. Dat is het plaatje dat wethouder Jack van Dorst van Moerdijk schetst voor de inkomsten en uitgaven tot 2025. ,,Het is heel anders dan het vor...
Achttien lintjes in Moerdijk
Achttien lintjes in Moerdijk
maandag 26 april 2021 14:21
In de gemeente Moerdijk hebben zowel burgemeester Jac Klijs als loco-burgemeester Eef Schoneveld maandag een rondje langs de kernen gemaakt om zeventien inwoners hun Koninklijke Onderscheiding te be...
Laatste lintjes voor burgemeester Klijs
Laatste lintjes voor burgemeester Klijs
maandag 26 april 2021 14:17
Net als burgemeesters overal in het land ging burgemeester Jac Klijs van Moerdijk maandag op pad om inwoners van de gemeente te onderscheiden. Op zich geen bijzonderheid omdat hij normaliter jaarlijk...
Aart-Jan Moerkerke voorgedragen als nieuwe burgemeester Moerdijk
Aart-Jan Moerkerke voorgedragen als nieuwe burgemeester Moerdijk
dinsdag 20 april 2021 17:05
De gemeenteraad van Moerdijk wil Aart-Jan Moerkerke als nieuwe burgemeester. Moerkerke (56) is nu nog burgemeester in Papendrecht. ,,Bedankt voor het vertrouwen en tot snel! Ik kijk uit naar alle ko...
Drie van vier burgemeesters steunen heropenen terrassen
Drie van vier burgemeesters steunen heropenen terrassen
dinsdag 13 april 2021 17:32
De burgemeesters van Moerdijk, Etten-Leur en Zundert zijn warme pleitbezorgers van het heropenen van de terrassen in hun gemeenten. Alleen Halderberge is wat meer terughoudend. De drie gemeenten lat...
Ons West Brabant volgt werkzaamheden verkiezingsdag
Ons West Brabant volgt werkzaamheden verkiezingsdag
donderdag 18 maart 2021 13:53
Ons West Brabant volgt de dag van de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart. We namen een kijkje bij de stembureaus in Oudenbosch (Halderberge), Moerdijk, Rijsbergen en Zundert. Tevens spraken...
Voorbereidingen Tweede kamerverkiezingen in beeld bij Ons West Brabant
Voorbereidingen Tweede kamerverkiezingen in beeld bij Ons West Brabant
woensdag 03 maart 2021 19:11
De verkiezingen komen eraan! Op 17 maart zijn de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Op deze dag kiest Nederland de 150 volksvertegenwoordigers voor de Tweede Kamer.
Carnavalsprogrammering Ons West Brabant van start!
Carnavalsprogrammering Ons West Brabant van start!
vrijdag 12 februari 2021 10:47
Tijdens de carnavalsdagen hoef je je niet te vervelen bij Ons West Brabant. Ook in 2021 gaan we onder het motto 'Ons Carnaval' er toch een alternatief carnavalsfeest van maken.
Hoog carnavalesk bezoek in studio Ons West Brabant
Hoog carnavalesk bezoek in studio Ons West Brabant
maandag 08 februari 2021 10:01
Ook in 2021 is er toch Hoog bezoek in de TV studio van Ons West Brabant. Ondanks deze crisistijd, wordt er toch nog volop (online) carnaval gevierd in onze streek. Bij ons in de studio van Ons West...
Meer Moerdijk