Algemene informatie

Ons West Brabant is sinds 2017 dé streekomroep voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert.

Ons West Brabant is ontstaan uit een fusie tussen de omroepstichtingen van de gemeenten uit ons uitzendgebied, te weten;

Deze omroepen waren reeds vele jaren de lokale omroepen van respectievelijk de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert.

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een plan ontwikkeld dat voorziet in een schaalvergroting. De huidige 260 individuele lokale omroepen zouden moeten opgaan in 77 streekomroepen.

De vier lokale omroepen uit Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert hebben gehoor gegeven aan het voornemen van de NLPO en VNG en zijn eind 2013 gestart met de vorming van een streekomroep voor West-Brabant.

Op Maandag 21 augustus 2017 zijn de vier omroepen opgegaan in Stichting Streekomroep voor West-Brabant. De naam van de omroep is Ons West Brabant.

Samenwerking met ZuidWest

Sinds 2022 werken Streekomroep ZuidWest (voor Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht) en Ons West-Brabant intensief samen. De omroepen delen expertise, middelen en redactie.