Behoud toegevoegde waarde zeehavens waaronder Moerdijk

Gepubliceerd: vrijdag 03 april 2020 19:31
De vijf Nederlandse zeehavens boden in 2018 direct en indirect aan 350.000 personen werk. En samen hebben ze een toegevoegde waarde van 42 mld. euro gerealiseerd, zo’n 5,8% van het BNP. Door geopolitieke ontwikkelingen, technologische wijzigingen, de noodzaak tot verduurzaming en de steeds belangrijker wordende digitalisering is het behoud van deze sterke positie niet langer vanzelfsprekend.
Drie punten uit de Havennota:
1. Steun van de havens aan prioriteiten Havennota
BOZ verwelkomt het initiatief van de Minister om tot een “delta-systeem” van samenwerkende havenbedrijven en elkaar versterkende havens te komen. Dit toekomstgericht havenbeleid vraagt om een gerichte inzet van het havenbedrijfsleven en de havenbeheerders, maar ook van de overheid.

2. Investeren in bereikbaarheid en energie transitie.
De in BOZ samenwerkende zeehavenbeheerders zullen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een investeringsprogramma uitwerken, dat bijdraagt aan het structureel verbeteren van de bereikbaarheid en duurzaamheid van de zeehavens, inclusief het versnellen van de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie.

3. Een gelijk speelveld voor een goede concurrentiepositie van de havens
Voor een goede concurrentiepositie van de Nederlandse havens in Europa is een gelijk speelveld nodig. Uit aanvullend onderzoek van het ministerie van I en W blijkt, dat hiervan geen sprake is. BOZ roept het Kabinet op deze ongelijkheid systematisch en voortvarend weg te werken.

Gemeente Moerdijk komt met de volgende reactie:
Ferdinand van den Oever, directeur Havenbedrijf Moerdijk: “De Havennota 2020-2030 schetst een stevige ambitie. In lijn met de ambities op landelijk niveau, heeft elke zeehaven ook zijn eigen agenda. In de nota worden de karakteristieken en de beoogde inzet van Moerdijk als volgt geschetst.”

  • Port of Moerdijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Ons circulaire cluster en de verduurzaming van de chemische industrie dragen hieraan bij. Er is behoefte aan heldere wet- en regelgeving voor hergebruik en aan experimenteerruimten voor innovatieve concepten.
  • Moerdijk is een sterke “shortsea haven” en wil ook de “extended gate” functie voor Rotterdam en Antwerpen verder ontwikkelen. Hiervoor is een betere aansluiting van modaliteiten nodig, evenals onderhoud in de haven en uitbreiding en beveiliging van het spoor en de weg.
  • Er wordt ingezet op groei van de overslag tot 26 miljoen ton in 2030. Dit vraagt om een betere en veilige nautische bereikbaarheid van Moerdijk via de Dordtsche Kil en Oude Maas. In 2020 -2021 vindt een evaluatie plaats van de veiligheidssituatie.
  • Tot slot heeft het Havenbedrijf een logistieke innovatieagenda opgesteld. Die is gericht op het maximaliseren van beladingsgraden, en op minimale en betrouwbare vaartijden. Een belangrijk focuspunt daarbij is “smart logistics”.

Hij sluit af: “Als Havenbedrijf zijn we tevreden met de conceptnota zoals deze door minister Van Nieuwenhuizen deze week is aangeboden aan de Kamer. Gezien de timing van het document, zijn de huidige ontwikkelingen hier niet in meegenomen. Het is duidelijk dat deze pandemie zijn weerslag zal hebben op de haveneconomie. Zoals de Minister in de begeleidende brief aangeeft, kan de omvang ervan en daarmee de economische schade op dit moment nog onvoldoende worden bepaald.”

Gerelateerd nieuws
Twee mannen aangehouden voor bezit drugs
Twee mannen aangehouden voor bezit drugs
zaterdag 15 augustus 2020 09:26
De politie heeft vrijdagmiddag twee mannen uit Standdaarbuiten en Roosendaal aangehouden in de Parklaan in Roosendaal omdat ze drugs bij zich hadden.
Vuurwapens gevonden in woning Moerdijk
Vuurwapens gevonden in woning Moerdijk
donderdag 13 augustus 2020 18:53
In een woning aan de Steenbergseweg in Moerdijk zijn donderdag meerdere vuurwapens, airsoftwapens en messen in beslag genomen. Ook nam de politie verschillende soorten munitie in beslag daar zat onde...
Fietsroutes Moerdijk met streekwinkels
Fietsroutes Moerdijk met streekwinkels
maandag 10 augustus 2020 17:39
Met passie voor onze streek en de liefde voor streekproducten werkten we de afgelopen maanden aan drie nieuwe polderroutes: de Ruigenhilse, de Oude Appelaarse en de Bloemendaalse polderroute. Elke ...
Thomas Zwiers nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk
Thomas Zwiers nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk
maandag 10 augustus 2020 17:37
"Vroeger stonden de mensen meer met de rug naar het haven- en industriegebied. Het contact met burgers en bedrijven is nu veel beter. Ik wil graag helpen om dat verder uit te bouwen." Dat zegt Thomas...
Evenemententerrein Zevenbergen: wat is er allemaal opgeknapt?
Evenemententerrein Zevenbergen: wat is er allemaal opgeknapt?
maandag 10 augustus 2020 17:36
(Eindelijk) een complete, opgeleverde skatebaan. Het door boomwortels beschadigde fietspad ‘het Suikerpad’ is hersteld. Maar ook nieuwe informatiebordjes en een bijenhotel op en bij het Bomenpad....
Mondkapjesplicht bij Huisartsenpraktijk De Clundert
Mondkapjesplicht bij Huisartsenpraktijk De Clundert
zaterdag 08 augustus 2020 16:19
Vanaf maandag 10 augustus zal iedereen die Huisartsenpraktijk de Clundert in Klundert bezoekt een mondkapje moeten dragen.Deze maatregel geldt ook als de huisarts visite rijdt. De huisartsen dragen ...
Geen kermis in Zevenbergen
Geen kermis in Zevenbergen
dinsdag 04 augustus 2020 18:08
De kermis in Zevenbergen die van 26 t/m 30 Augustus zou worden gehouden gaat dit jaar niet door. Vanwege corona en de daardoor geldende richtlijnen kunnen de kermisexploitanten onder andere de 1,5 me...
Snelheidsduivel rijdt in gestolen auto
Snelheidsduivel rijdt in gestolen auto
dinsdag 04 augustus 2020 18:00
De politie heeft maandagmorgen tijdens een snelheidscontrole op de A16 een 22-jarige man uit den Haag aangehouden die reed in een gestolen auto. Agenten in een niet herkenbare politieauto werden rond...
Invoering CoronaMelder in Noord-Brabant gepland op 1 september
Invoering CoronaMelder in Noord-Brabant gepland op 1 september
dinsdag 28 juli 2020 13:17
Den Haag, 28 juli 2020 - Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de coronavirus-app CoronaMelder. Deze app, die mogelijk per 1 september landelijk ingevoerd wordt, is een aanvullend middel op de RI...
Top 500 van de zomer van start op Ons West Brabant
Top 500 van de zomer van start op Ons West Brabant
zondag 26 juli 2020 22:52
Maandagmorgen om 9.00 uur gaat de Top 500 van de zomer van start op Ons West Brabant. Vijf dagen lang hoor je de grootste zomerhits uit de geschiedenis.  Patrick Hopstaken, Alex van Druten, Mitch Ke...
Raad van State in basis akkoord met wind energieplan A16
Raad van State in basis akkoord met wind energieplan A16
vrijdag 24 juli 2020 11:23
De provincie Noord-Brabant moet binnen een half jaar een aantal fouten in het inpassingsplan ‘Windenergie A16’ herstellen. Dat oordeelde de Raad van State vandaag in een zogenaamde tussenuitspraa...
Controleactie deelgebied Zuidrand, Molengors en Huizersdijk in Zevenbergen
Controleactie deelgebied Zuidrand, Molengors en Huizersdijk in Zevenbergen
woensdag 15 juli 2020 21:31
Gemeente Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en politie hebben afgelopen week ruim 40 bedrijven in deelgebied Zuidrand/Molengors/Huizersdijk in Zevenbergen onaangekondigd gecontroleerd...
Meer Moerdijk