Bestuur

Het bestuur van Streekomroep voor West Brabant, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld uit de volgende leden: