Disclaimer

Gepubliceerd: woensdag 25 juli 2018 12:15

Ons West Brabant streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Ons West Brabant echter niet, noch kan Ons West Brabant hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Ons West Brabant zijn verstrekt.

Ons West Brabant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Ons West Brabant of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ons West Brabant.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
+31 (0)165 314 252 – redactie@onswestbrabant.nl

Ons West Brabant
Nieuwmoerseweg 27
4885 KJ Achtmaal
+31 (0)165 314 252
info@onswestbrabant.nl