Financiële bijstelling begroting 2019 bedraagt € 19.479 positief

Gepubliceerd: donderdag 21 november 2019 16:00
De financiële bijstelling van de begroting van de gemeente Halderberge laat een positief saldo zien van 19.479 euro. Het college van B & W stelt de gemeenteraad voor om dit positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve.
Volgens Wethouder Jan Mollen heeft het uitvoeren van groot onderhoud van wegen achterstand opgelopen. Bij de werkzaamheden binnen de gemeente Halderberge moet grond extra worden bemonsterd op de aanwezigheid van PFAS. Door deze noodzakelijke onderzoeken vinden de werkzaamheden later plaats. Daarom stelt het college voor om het resterende budget van € 755.000 te reserveren voor groot onderhoud wegen.

De belangrijkste bijstellingen zijn onderhoud openbare verlichting (€ 176.000 negatief), onderhoud openbare ruimte (€ 150.000 positief), grondverkopen (€ 60.000 positief), rijksbijdrage bijstandverlening (€ 60.000 positief), leerlingenvervoer (€ 61.000 negatief), opbrengst OZB (€ 118.000 negatief) en automatiseringskosten (€ 50.000 positief).