Geschiedenis

De geschiedenis van Ons West Brabant

Gepubliceerd: woensdag 18 juli 2018 21:06

Stichting Local FM, de Halderbergse Omroep Stichting, Radio- en Televisiestichting Moerdijk en Stichting Lokale Omroep Zundert waren vele jaren de lokale omroepen van respectievelijk de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert.

In die jaren hebben zij een enorme ervaring opgedaan in het maken van programma’s op radio, tv en internet, gericht op de culturele en maatschappelijke behoeften. Het ontbrak de lokale omroepen echter aan voldoende financiële draagkracht om de functie van waakhond van de lokale democratie optimaal uit te voeren. Afzonderlijk waren de lokale omroepen hiervoor te kleinschalig.

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een plan ontwikkeld dat voorziet in een schaalvergroting. De huidige 260 individuele lokale omroepen zouden moeten opgaan in 77 streekomroepen.

De vier lokale omroepen uit Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert hebben gehoor gegeven aan het voornemen van de NLPO en VNG en zijn eind 2013 gestart met de vorming van een streekomroep voor West-Brabant.

Op maandag 21 augustus 2017 zijn de vier omroepen opgegaan in Stichting Streekomroep voor West-Brabant. De naam van de omroep is Ons West Brabant.