Halderberge en Moerdijk maken afspraken over huurwoningen

Gepubliceerd: woensdag 29 januari 2020 15:06
De gemeente Halderberge en Moerdijk hebben met Woon kwartier en huurdersvereniging Fijn Wonen concrete afspraken gemaakt over de thema’s organisatie en samenwerking, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, kwaliteit en duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg en inzet op de leefbaarheid in wijken en buurten.
Woensdag werd de jaarschijf 2020 ondertekend. Naast het reguliere onderhoud verbetert Woonkwartier in 2020 in een projectmatige aanpak de kwaliteit van 183 huurwoningen (77 gemeente Moerdijk / 106 gemeente Halderberge). Hiermee wordt ook de duurzaamheid, de levensloopbestendigheid en de veiligheid verbeterd.

Woonkwartier voert dit jaar vijf pilotprojecten uit waarbij 32 woningen (20 gemeente Moerdijk / 12 gemeente Halderberge) vanuit een verschillende aanpak worden verduurzaamd. Daarnaast worden door middel van voorlichting en campagnes huurders bewust gemaakt van wat ze zelf kunnen doen om energiezuinig te leven.