Herdenking 70 jaar Watersnoodramp: oplezen van 103 namen

Gepubliceerd: zaterdag 31 december 2022 11:54

Het is volgend jaar 70 jaar geleden dat er in de gemeente Moerdijk 103 mensen omkwamen tijdens de Watersnoodramp. Daarom is er op woensdag 1 februari een herdenking in Heijningen, het dorp dat het hardste werd getroffen.

In de ijskoude, stormachtige nacht van 31 januari op 1 februari 1953 stond het water hoog tegen de dijken. Het was springtij en het stormde urenlang op orkaankracht. De razende wind stuwde het water hoog op, beukend, totdat de dijken bezweken. In het Zuidwesten van Nederland stroomden de polders en dorpen vol kolkend water, modder en puin. Meer dan 1.800 mensen kwamen om het leven.

Heijningen is in de regio het zwaarst getroffen

In de dorpen van de huidige gemeente Moerdijk verloren 103 mensen hun leven tijdens de Watersnoodramp. Heijningen wordt het hardst geraakt. In het kleine dorp komen 76 mensen om. Elke vijf jaar is er een herdenking voor de slachtoffers uit de gemeente Moerdijk. Altijd in het zwaar getroffen Heijningen. Op woensdag 1 februari 2023 is er weer zo’n herdenking.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur. “De herdenking heeft een ingetogen karakter en begint in het Pestalozzihuis aan de Hoge Heijningsedijk 4a,” aldus de Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk. “Een symbolische plaats, omdat het dorpshuis na de Ramp door een Zwitserse liefdadigheidsstichting aan de Heijningse gemeenschap is geschonken.”

Oplezen van namen van 103 slachtoffers

Er zijn sprekers, de stichting laat beelden zien van 70 jaar geleden en er is muziek van DSH, Drumfanfare Showband Heijningen. Ook zingen kinderen van basisschool ’t Kompas een toepasselijk lied. “Bovendien worden de namen opgelezen van alle 103 mensen die in de gemeente Moerdijk om het leven kwamen tijdens de Watersnoodramp,” laat de stichting weten.

Na afloop van de samenkomst in het Pestalozzihuis, gaat de groep naar het monument aan de Hoge Heijningsedijk. “Daar worden kransen en bloemen gelegd, terwijl DSH speelt. Na de Last Post worden twee minuten stilte gehouden en klinkt het Wilhelmus. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé rond het monument,” aldus de stichting. “Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten.”

Graag aanmelden wegens beperkt aantal plaatsen

Er is maar beperkt plaats in het Pestalozzihuis, dus het is voor de organisatie fijn als je je vooraf aanmeldt. Dat kun je doen door vóór 27 januari een mail te sturen naar info@watersnoodherdenking.nl. De stichting  hoopt ook nabestaanden te bereiken. “Door de AVG is het voor ons niet mogelijk nabestaanden persoonlijk uit te nodigen.” Meer informatie over de Watersnoodramp en de herdenking vind je op de website van de Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk.

Geschreven door Bianca van Vugt