Minister Wiebes neemt tracékeuze Moerdijk 380 KV niet over

Gepubliceerd: maandag 04 november 2019 22:15
Minister Wiebes blijft bij zijn oorspronkelijke tracékeuze voor de 380 KV. De minister ziet geen redenen om zijn oorspronkelijke keuze te heroverwegen. De gemeente Moerdijk had aan de minister een brief gestuurd, waarin onderbouwd werd waarom zijn keuze voor de omgeving Zevenbergschenhoek naar de mening van de gemeente niet de juiste is.
De minister ziet onvoldoende aanleiding om te verwachten dat de leefbaarheid door de variant die door de gemeente Moerdijk was aangedragen wezenlijk minder wordt aangetast dan door de variant waar de minister voor heeft gekozen. Dit betekent dat voor de omgeving van buurtschap de Kattenkraam de meest negatieve variant is met het hoogste aantal gevoelige bestemmingen, die voor uitkoop in aanmerking komen. Deze variant zal daarom negatieve effecten hebben op de leefbaarheid in buurtschap “de Kattenkraam”, en daarmee ook in de kern Zevenbergschen Hoek.

Wel zal de minister TenneT vragen om samen met belanghebbenden en betrokken overheden te verkennen of er andere manieren zijn om bij te dragen aan de leefbaarheid in relatie tot de nieuwe hoogspanningsverbinding.

TenneT zal de komende tijd in overleg gaan met verschillende partijen. Met betrokken eigenaren van percelen langs het tracé wordt overleg gevoerd over de mogelijkheden van het plaatsen van de masten van de lijn. De exacte mastlocatie kan nog kleine wijzigingen in het tracé tot gevolg hebben. Voor de omgeving Zevenbergschen Hoek zal dit geen oplossing bieden.