Nieuwe woonwijk in Achtmaal

Gepubliceerd: zaterdag 16 november 2019 10:28
Ten zuidoosten van Achtmaal zal er een nieuwe woonwijk worden gebouwd met maximaal 40 woningen. De gemeente Zundert heeft een overeenkomst gesloten met SOMA vastgoed.
De woningen worden gebouwd achter de Pastoor de Bakkerstraat, de Van Lanschotstraat en Tessenvijverstraat. De locatie van het vroegere Witgele Kruisgebouw is bij de plannen inbegrepen. Het project wordt ontwikkeld door SoMa Vastgoed BV, het gezamenlijke bedrijf van Somium Real Estate uit Rijsbergen en Maas-Jacobs uit Zundert.

Volgens wethouder Patrick Kok sluit het plan voor nieuwe woningen in Achtmaal aan in Achtmaal op het woonbehoefteonderzoek dat de gemeente in 2017 heeft uitgevoerd.

Daarnaast past het project in de structuurvisie Achtmaal 2025, de Woonvisie 2.0 en de ambitie van de gemeente voor het behoud van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Achtmaal.