Ons doel

Gepubliceerd: woensdag 18 juli 2018 21:13

Het doel van Ons West Brabant is om de inwoners van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Zundert en omgeving op onafhankelijk wijze te voorzien van nieuws en informatie uit hun eigen streek. Daarvoor worden de mediakanalen radio, tv, internet en sociale media ingezet.

Met de programma’s wordt gestreefd naar een versteviging van de maatschappelijke samenhang, het informeren en participeren van de lokale inwoners in hun eigen leefomgeving. De programma’s zijn afgestemd op de belevingswereld en de natuurlijke habitat van deze inwoners. De streekomroep functioneert volledig autonoom en zelfstandig volgens de Mediawet, waardoor inhoudelijke, redactionele en journalistieke vrijheid wordt gewaarborgd.

De programma’s van Ons West Brabant op radio en tv voldoen aan de ICE-norm. Deze norm bepaalt dat ten minste vijftig procent van de uitzendingen een informatief, cultureel of educatief karakter moeten hebben, gericht op de eigen streek. Tevens biedt Ons West Brabant een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA), zoals opgesteld door de NLPO en de VNG. Het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) stelt het media-aanbodbeleid van de streekomroep vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De PBO-leden van Ons West Brabant vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeenten en zijn afkomstig uit de vier gemeenten.