PBO

Het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) stelt het media-aanbodbeleid van de streekomroep vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De PBO-leden van Ons West Brabant vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeenten en zijn afkomstig uit de vier gemeenten.