Stagnatie groei haven- en industrieterrein Moerdijk

Gepubliceerd: vrijdag 10 januari 2020 23:12
De groei van haven- en industrieterrein Moerdijk is het afgelopen jaar gestagneerd. De cijfers van de zeevaart zijn stabiel. De binnenvaart heeft last van dalende cijfers. Ook de logistiek en industrie op het terrein merkten een stagnering in de groei. Belangrijkste oorzaken zijn de stikstofcrisis en de aanhoudende onzekerheid rondom de Brexit.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst maakte directeur Ferdinana van den Oever hij de balans op van 2019 en wierp een blik vooruit. De totale overslag komt uit op ruim 16,6 miljoen ton. De haven ontving 2.069 zeevaartschepen en 10.976 binnenvaartschepen. Opvallend is het aantal containers dat uitkomt op 596.000 TEU, waarmee Moerdijk de tweede grootste containerhaven van Nederland is.

De duurzame groei en ontwikkeling van het haven- en industrieterrein is in vergelijking met andere jaren achtergebleven. Ondanks de grote belangstelling voor het haven- en industrieterrein uit binnen- en buitenland, zorgt de kwestie rondom het Programma Aanpak Stikstof (Pas) en de aanhoudende onzekerheid met betrekking tot de Brexit voor stilstand.