Starterslening ook voor starters van buiten gemeente Moerdijk

Gepubliceerd: dinsdag 08 oktober 2019 17:36
Vanaf december moet het ook mogelijk worden voor starters van buiten de gemeente Moerdijk om een starterslening aan te vragen als zij een huis kopen in de gemeente Moerdijk.
Sinds 2008 is het voor starters uit de gemeente Moerdijk mogelijk een lening aan te vragen bij de gemeente. Er zijn sindsdien 168 startersleningen verstrekt. De lening is destijds in het leven geroepen om starters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom en bijkomende kosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen.

In de raadsvergadering van 21 November zal het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk besproken worden.