Veranderingen afvalinzameling gemeente Zundert staan in het teken van recyclen

Gepubliceerd: donderdag 13 oktober 2022 10:35

Er gaat het een en ander veranderen als het gaat om afvalinzameling in de gemeente Zundert. Vanaf 2023 gelden er nieuwe regels en worden er nieuwe containers uitgedeeld. Want, “Afvalscheiding zorgt voor een fraaier straatbeeld, vermindert het overlast van stank en ongedierte én gaat zwerfafval tegen”, schrijft de gemeente.

Saver is vanaf 1 januari de nieuwe afvalinzamelaar van de gemeente. Daar komen meerdere aanpassingen bij kijken. De veranderingen horen bij de VANG-doelstelling. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof, recycling dus. Hiermee is het doel om het restafval te verminderen, omdat dit de enige vorm van afval is dat niet gerecycled kan worden.

Laagbouw

Er gaan dus een aantal dingen veranderen. Zo verdwijnt de bekende, blauwe restafvalzak. Aan het einde van 2022 krijgt ieder huishouden een container voor het restafval. Eén keer per vier weken wordt dit ingezameld. Ook goed om te weten: hoe minder vaak de container geleegd wordt, hoe lager de kosten.

De inzameling van het GFT-afval verandert niet. Wel krijgt ieder huishouden aan het einde van 2023 een nieuwe container. Ook krijgt ieder huishouden die dat wil, in datzelfde kwartaal een container voor papier en karton. Deze wordt één keer per vier weken ingezameld. Vanaf 2024 kan papier en karton niet meer los aan straat gezet worden. Wie geen container wil, moet vanaf dan naar de milieustraat of Vakantie voor Iedereen.

Appartementen en bovenwoningen

Voor deze woningen komen er gedeelde containers voor restafval, papier en karton én GFT-afval. De containers kom in de openbare ruimtes van de gebouwen te staan. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. Tot die tijd wordt het afval op de gebruikelijke manier ingezameld.

Er komen ook ondergrondse containers. Daar wordt alleen betaald voor het aantal keer dat iemand restafval in de container gooit.

Overige containers

Aan het einde van 2022 komen er speciale containers voor luiers en incontinentiemateriaal. Deze containers worden in iedere kern van de gemeente geplaatst. Ditzelfde geldt vanaf 2023 voor ondergrondse glascontainers.