Voorlopig geen zonneweides in buitengebied Halderberge

Gepubliceerd: donderdag 03 oktober 2019 16:14
De komende twee jaar zal de gemeente Halderberge niet meewerken aan zonneweides in het buitengebied. Ontwikkelingen op (grote) daken, op oude stortplaatsen, direct naast de kernen en bijvoorbeeld langs doorgaande wegen worden wel toegejuicht Dat staat in de visie op zonneweides die het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge heeft vastgesteld.

De gemeenteraad behandelt de visie in de vergadering van Oktober. Wethouder Hans Wierikx wil eerst duidelijkheid over de zoekgebieden in Halderberge uit de Regionale Energiestrategie, voordat er medewerking verlenen aan andere zonprojecten. De gemeente Halderberge is met de 15 andere regiogemeenten betrokken bij de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie, dat komt voort uit het Klimaatakkoord van de Rijksoverheid.