Wie zijn wij?

Gepubliceerd: woensdag 18 juli 2018 21:27

Streekomroep Ons West Brabant bestaat sinds 21 augustus 2017. De omroep is ontstaan uit een fusie tussen de lokale omroepen van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert.

Ons West Brabant zorgt er voor dat de inwoners van deze vier gemeenten op de hoogte worden gehouden van de gebeurtenissen in hun streek. Ons West Brabant is een omroep die door en voor West-Brabanders wordt gemaakt, maar vooral van alle streekgenoten is.

Het uiteindelijke doel is dat alle streekgenoten zeggen: “Ons West Brabant, Mijn omroep!”

Bij Ons West Brabant verzorgen zo'n 70 vrijwilligers de tv- en radioprogramma’s, de inhoud van internet en sociale media, de technische ondersteuning en andere voorkomende werkzaamheden. De vrijwilligers leveren bovendien een essentiële bijdrage aan de nieuwsvoorziening.

PBO
Het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) stelt het media-aanbodbeleid van de streekomroep vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICEnorm. De PBO-leden van Ons West Brabant vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeenten en zijn afkomstig uit de vier gemeenten.