24 februari 2018

Wie is wie

Ons Bestuur

• Voorzitter: Bas Hollemans bestuur@onswestbrabant.nl
• Vice-voorzitter: Sybrand Schrale bestuur@onswestbrabant.nl
• Secretaris: Tjerda Postma bestuur@onswestbrabant.nl
• Penningmeester: Tineke Feskens bestuur@onswestbrabant.nl

Ons management-team

• Redactie: Jan Willem van Bodegom redactie@onswestbrabant.nl
• Acquisitie: Ronald Lepelaar sales@onswestbrabant.nl
• TV en Internet programmering: vacant tv@onswestbrabant.nl
• TV en Internet techniek: René Zagers rene.zagers@onswestbrabant.nl
• Radio Programmering: Jos Leijs radio@onswestbrabant.nl
• Radio Techniek: Jac Valentijn jac.valentijn@onswestbrabant.nl
• Vormgeving: Alex van Druten alex.van.druten@onswestbrabant.nl

Bij Ons West Brabant verzorgen ruim honderd vrijwilligers de tv- en radioprogramma’s, de inhoud van internet en sociale media, de technische ondersteuning en andere voorkomende werkzaamheden. De vrijwilligers leveren bovendien een essentiële bijdrage aan de nieuwsvoorziening.

PBO
Het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) stelt het media-aanbodbeleid van de streekomroep vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICEnorm. De PBO-leden van Ons West Brabant vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeenten en zijn afkomstig uit de vier gemeenten.